« It was busy day | Main | the end of winter »

Friday, March 07, 2008

Comments

Mari

Hello Heidi. I don't find any new job yet, it is not easy to find that i can work at home....but ganbarimasu. Arigato for your ocncern.

Chris Kuan

Keeping the heart warm... maybe like sarashi or haramaki...

The manga Moso Shojo will be translated into English using the title Fujoshi Rumi (because the girl Rumi is a fujoshi)...

Heidi

Gomen - OT kedo mari-san no shoku sagashi wa dodesuka. Mosugu 4-gatsu desune

~ Nihon de mosugu sakura wa sakimasu. Koko sakuban ondo wa -15 F deshita. Minnesota wa Siberia desu. Haru wa zenzen koko ni kimasu...Global Warming wa itsu desuka? ;)

The comments to this entry are closed.

Become a Fan