« Japanese curry | Main | Aokigahara »

Sunday, March 22, 2009

Comments

Bodo

Konnichi ha,

shitsurei desu ga, Mari-san ha proofreader (Nihongo de ha nan to iimasu ka) wo sagashite imashita ne.

Ue no kotoba wo tadaseba:

"This is very impressed short video (+title)".

-> "This is THE very impressIVE short video ..."

(Title wo nozokeba: "This is A very impressIVE short video."

impressive = inshouteki

impressed = (ii) inshou wo uketa)

Sono ue, Eigo ga honto hi JOUZU desu shi, omoshiroi blog desu!

Nihongo wo benkyou suru BODO (Doitsu ni sunde iru Eigo no honyakusha / [email protected] ) kara no aisatsu :)

The comments to this entry are closed.

Become a Fan